15, జూన్ 2010, మంగళవారం

చినులా రాలి...నదులుగా సాగి...వరదలైపొంగి.....


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

16, మే 2010, ఆదివారం

"sheesa ho ya dil ho"

17, ఏప్రిల్ 2010, శనివారం

అసలెం గుర్తుకు రాదు నాకు.....


29, జనవరి 2010, శుక్రవారం

చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా!Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

9, జనవరి 2010, శనివారం

లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది...కన్నుల కొలనిడి...రుద్రవీణ.తరలి రాద తనే వసంతం...తన దరికి రాని వనాల కోసం...రుద్రవీణ.

'శివ శంకరి...శివానంద లహరి"
నా గురించి

నా ఫోటో
మనిషికి పెట్టని కోట వంటిది వ్యక్తిత్వం, దానికి మించిన ప్రతిభ మరేది లేదు. విజయాల వెనుక వేరే రహస్యమేమీ లేదు. కష్టించి పని చేయటమే --అని ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకుంటాను.